Vụ bê bối Cambridge Analytica: Dữ liệu của người dùng Facebook được khai thác ra sao

Cambridge Analytica kết hợp dữ liệu lớn và tâm lý học để giúp các khách hàng chính trị nhào nặn những thông điệp tuyên truyền có mục tiêu.

Advertisements

Bạo động và cách mạng trong thời đại kỹ thuật số

Với Mùa xuân Ả Rập, đó là Twitter; với những cuộc bạo động mùa hè ở Luân Đôn, đó là BlackBerry Messenger. Bài viết này khảo sát cách mà công nghệ mới nhất giúp đẩy nhanh những “chuỗi liên hoàn thông tin” qua đó người ta ra quyết định dựa vào quan sát hành động của người khác và không bị trừng phạt.