Thay lời khai phím đầu xuân

1. Cách đây mấy bữa coi phim The Experimenter về nhà tâm lý học Stanley Milgram. Ông này có nhiều thí nghiệm thuộc hàng kinh điển trong tâm lý học. […]

Advertisements