Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau thắng mà lo

Vì sao Justin Trudeau và Đảng Tự do tái đắc cử nhưng lo? Mời đọc ở đây. Advertisements

Advertisements