Author Archives: Dollars and Sense

Học sinh Việt Nam đoạt giải tiểu luận quốc tế Writing Prize

“The most insightful lesson I derived from The School of Athens is that the great thinkers are there not for us to respect unquestioningly, but rather for us to question respectfully.” Đó chính là cốt lõi của học hỏi trên tinh thần phản biện: ta không mù quáng tôn kính những nhà tư tưởng vĩ đại, mà biết chất vấn/phản biện họ với thái độ tôn kính.

Yêu tinh & Ngôn từ

Tháng 8 năm 1968, năm trăm ngàn binh lính Khối Hiệp ước Warszawa tràn vào Tiệp Khắc và vài tháng sau lật đổ chính phủ có thiên hướng cải cách của Alexander Dubcek. Nhà thơ W.H. Auden dùng thời điểm xâm lược này làm nhan đề cho bài thơ “August 1968”, bắt đầu bằng: Đọc… Read More »

A capital mayor

Trên blog Bagehot của The Economist hôm nay 6-5-2016 có bài “A capital decision – Sadiq Khan will be London’s new mayor“. Vẫn là kiểu chơi chữ nhẹ nhàng của tạp chí này. London là thủ đô (capital) đầu tiên của một nước phương Tây có thị trưởng người Hồi giáo. Và The Economist gọi… Read More »

Mid-week Reader, 4 May 2016

Unhackable email; Trump & Putin as BFF; Leicester’s triumph as a biz case study; risks of global recession; TPP & global access to medicines; how markets really works; the U.S. Attorney who terrorizes Wall Street; Nazi underground treasure in Poland?; China’s antiforeign turn; Chinese students’ exodus to the U.S; how dictators stole $12 trillion; Karl Marx’s Special on his birthday, May 5; CEO of YouTube on reinventing TV; IBM’s quantum computer; robot revolution; Fintech; San Andreas fault; science of free will.

Weekend Reader, 30 Apr 2016

The trouble with GDP; US – the once and future superpower; who is Xi?; Trump, Le Pen, and future of politics; global power shift; an Italian mogul’s hacking empire; blockchain revolution; prospect of lower returns on equities; when CEOs become activists; fighting the stigma against menstruation, and the tampon tax; how animals think; El Nino-related Asia’s years-long drought; inventors who made little or no money; Facebook as a digital graveyard; Rock Paper Scissors as professional sports; and Apr 30 Special: boat people’s stories; Canadian vets in Vietnam War.