Tag Archives: dư luận viên

Dư luận viên, anh là ai?

Nghiên cứu mới của ba giáo sư ở Harvard, Stanford, và Đại học California cho biết rõ hơn về ngũ mao đảng, lực lượng dư luận viên đảm trách công tác “định hướng dư luận” ở Trung Quốc, với công suất ngụy tạo khoảng 488 triệu mục viết/bình luận trên các mạng xã hội mỗi năm.

Advertisements