Category Archives: Quotes

opinion & thought

Nhân sinh nhật John F. Kennedy (ngày 29-5), nhớ câu này của ông. Advertisements

Advertisements

Yêu tinh & Ngôn từ

Tháng 8 năm 1968, năm trăm ngàn binh lính Khối Hiệp ước Warszawa tràn vào Tiệp Khắc và vài tháng sau lật đổ chính phủ có thiên hướng cải cách của Alexander Dubcek. Nhà thơ W.H. Auden dùng thời điểm xâm lược này làm nhan đề cho bài thơ “August 1968”, bắt đầu bằng: Đọc… Read More »