About

Blog này tập hợp những bài trước đây ở trang Dollars and Sense của tôi trên Facebook, và những bài tương tự (về chuyện tiếng Anh, dịch thuật …) từ blog lên đông xuống đoài sẽ được chuyển dần sang đây. Coi như blog này là phụ trương của blog lên đông xuống đoài cũng được.

Các chuyên mục chính gồm:

  • Lost in translation: Dịch là phản dịch, bàn chuyện dịch thuật
  • Occupy yourself: Chuyện học hành, thi cử, nghề nghiệp
  • On the grapevine: Hóng hớt thời sự
  • Pun: Chơi chữ (Well, it speaks for itself. Khỏi cần giải thích.)
  • The Curious Reader: Tập hợp bài đáng đọc trong tuần, và một số bài đọc có chú giải
  • Word Wonder: Tìm hiểu ngữ nghĩa, từ nguyên, ngữ pháp, văn phong …

Nếu có gợi ý đề tài / chuyên mục gì khác, mời bạn cho ý kiến ở ô bình luận của trang này.

Happy browsing and reading.

Phạm Vũ Lửa Hạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *