Category Archives: Word Wonder

Tìm hiểu ngữ nghĩa, từ nguyên, ngữ pháp, văn phong …

Thu nhập cơ bản (basic income)

Ngày 1-1-2017, Phần Lan bắt đầu chương trình thí điểm kéo dài 2 năm về thu nhập cơ bản (basic income): 2.000 công dân đang ăn trợ cấp thất nghiệp được chọn ngẫu nhiên để được cấp 560 euro/tháng. Năm rồi, dân Thụy Sỹ đã bác bỏ ý tưởng này. Tỉnh lớn nhất Canada đang cân nhắc.