Tag Archives: South China Sea

Ngoại giao cần câu: đòn mới của Trung Cộng ở Biển Đông

Xưa nay đã nghe nói Tàu có các kiểu “ngoại giao bóng bàn” (ping-pong diplomacy), hay “ngoại giao gấu trúc” (panda diplomacy). Nay nghe nói Trung Cộng đang chơi kiểu “ngoại giao cần câu” (fishing-pole diplomacy) trên Biển Đông. Đây là từ do tác giả Harry J. Kazianis dùng trong bài 50.000 vũ khí bí mật của Trung… Read More »

Hai-handed

The Economist có bài nhận định ngắn (đề ngày 18/1/2014) về quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1 của chính quyền tỉnh Hải Nam liên quan đến việc đánh bắt ở vùng được cho là thuộc hải phận của tỉnh này. Theo đó, tất cả những tàu thuyền nào muốn đánh bắt ở… Read More »