Tag Archives: Lolita

Cao hơn chút nữa cao hơn chị

Bà con theo dõi thời sự làng dịch đã phát ngán vì vụ phê bình bản dịch Lolita chỉ xoay quanh cái dòng kẻ chấm.  Nhưng trên Tiền Vệ, tác giả Hoàng Anh vừa mới có một bài phê bình khá chi li vạch ra những lỗi khác trong bản dịch của Dương Tường.  Thế… Read More »

Advertisements