Tag Archives: Hùng Cửu Long

(How not to) touch a raw nerve

Hùng Cửu Long và một số sinh viên Đại học Queen’s, Canada, có gì chung? Kiểu như ngồi trong rạp hát đông nghẹt mà vô cớ kêu có cháy (falsely shouting fire in a crowded theater).

Advertisements