Tag Archives: Harvard

Brown bag (lunch)

Ở Harvard, không cần thức tới bốn rưỡi sáng (burn the midnight oil). Chỉ cần biết tận dụng những thứ như brown bag (lunch) là học được khối thứ.

Advertisements