Tag Archives: broken English

Tiếng Anh ba rọi (2)

Đợt trước về nước có thấy loạt truyện tranh song ngữ Việt-Anh “Lịch sử Việt Nam”. Bộ sách này của cùng một công ty văn hóa in qua hai Nhà Xuất Bản Văn Nghệ & Văn Hóa Thông Tin, được giới thiệu là sách bổ trợ kiến thức lịch sử tiểu học, và … trau giồi tiếng Anh. Coi… Read More »

Tiếng Anh ba rọi

Trong một bài ngắn ngày 29/9/2011 trên blog ngôn ngữ Johnson của tờ The Economist, tác giả H.C. kể vài chuyện về tiếng Anh ba rọi nghe được ở Việt Nam.  Tác giả kể trong một lần đi xe trên đảo Cát Bà, một cô gái ngồi kế bên bắt chuyện bằng tiếng Anh. Khi được hỏi về… Read More »