Chosun

By | 2015-10-10

chosunTrên Foreign Affairs ngày 8/10/2015 có bài của Victor Cha về đường lối đối ngoại “bắt cá ba tay” gần đây của Hàn Quốc, chơi với Mỹ-Nhật, đồng thời xích dần vào quỹ đạo của Trung Quốc. Bài này chạy tít: “A Path Less Chosun“.

Thay vì dùng từ tiếng Anh “Chosen“, tác giả chơi chữ bằng dạng phiên âm Latinh “Chosun” của “조선” (Triều Tiên).

 

 

 

Facebook Comments
Advertisements
Category: Pun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *