eh

By | 2014-08-19

eh-listCâu đố nhỏ về eh: Trong “The eh List Author Series”, “the eh List” hàm ý gì?

Giải đáp: eh = Canadian.

Chẳng là trong tiếng Anh giọng Canada (đặc biệt vùng miền nam tỉnh bang Ontario), ta thường nghe từ đệm eh. Ví dụ:

(Nguồn: Canadian raising and other oddities)

Đặc trưng đến nỗi eh được dùng để chỉ tính chất / bản sắc Canada. Tùy theo người nói, eh có thể nghe có vẻ tự trào, hơi hãnh diện pha chút khiêm nhường (người Canada nói về chính mình), hoặc có vẻ hơi dè bìu, chọc quê (tỉ như người Mỹ nói về người Canada).

 

Facebook Comments
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *