Oxymoron

By | 2014-06-06

Oxymoron (phép nghịch hợp) là cách kết hợp những từ ngữ mâu thuẫn nhau, hoặc có nghĩa đối nghịch, khó tưởng tượng là có thể đi chung với nhau, ví dụ cruel kindness, hoặc (theo ý mỉa mai của một số người) business ethics.

Mới thấy một tấm ảnh chụp buổi Tọa đàm “Làm sao để thoát Trung?” với phông là băng rôn “Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh Muôn năm” (tự thân cái này có thể là một oxymoron). Hoặc có thêm 1 ví dụ khác về oxymoron tiếng Việt “”Đảng Cộng sản Việt Nam thoát Trung”.

Đúng là một “serious joke” (cái này là một oxymoron phổ biến trong tiếng Anh).

 

Facebook Comments
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *