Thông báo dời nhà

Tin tức

Từ tháng 4/2017, trang “thời sự & thông tin Canada” dời về trang mới “Canada Info“, https://canadainfo.net/, để tập trung hơn.

Quý độc giả cũng có thể kết nối với Canada Info tại:

Kính báo.

Facebook Comments
About these ads

Trả lời