Lương ở Canada trung bình $961/tuần vào tháng 12/2016

Liên bang, Việc làm

Theo cơ quan Thống kê Canada, mức lương trung bình của người lao động ngoài ngành nông nghiệp là $961/tuần vào tháng 12/2016. Mức này tăng 1,2% nhưng không thể hiện những khác biệt rất lớn về lương ở các ngành khác nhau.

Người lao động trong các ngành thông tin và văn hóa có mức tăng cao nhất, trung bình tăng hơn 10%, lên tới $1.350,48/tuần. Ngành tài chính và bảo hiểm cũng khá, với mức lương trung bình hàng tuần tăng 10%, lên tới $1.342,15.

Tuy nhiên đó không phải là các ngành có mức lương trung bình cao nhất. Danh hiệu đó thuộc về các ngành khai khoáng, khai thác đá, và dầu khí, với mức lương hàng tuần tăng 5,1% lên tới $2.096,62.

Xếp cuối bảng là gần hai triệu người làm việc trong ngành bán lẻ và hơn 1,2 triệu người làm trong ngành dịch vụ khách sạn và ăn uống. Hai ngành này hiện đã có mức lương trung bình thấp nhất cả nước. Và mức lương trong cả hai ngành này đều giảm nữa trong năm 2016.

Một người lao động tiêu biểu trong ngành bán lẻ kiếm được $566,17/tuần vào tháng 12/2016, giảm 2,1% trong một năm. Mức lương trong ngành dịch vụ khách sạn và ăn uống còn tệ hơn $373,12/tuần vào tháng 12/2016, giảm 1,9%.

Cả hai ngành này tăng số việc làm — tăng lần lượt 15.000 và 30.000 — nhưng mức lương giảm là một dấu hiệu đáng lo ngại. Số người làm việc trong ngành bán lẻ nhiều hơn bất cứ ngành nào khác. Trong khi đó, ngành dịch vụ khách sạn và ăn uống là ngành có việc làm phổ biến thứ năm ở Canada.

Các số liệu khác của cơ quan Thống kê Canada cho thấy lực lượng lao động của Canada đang dần chuyển sang việc làm bán thời gian và làm việc độc lập (self-employed) nhiều hơn; hai xu hướng này không tăng của cải của những người lao động hiện đã gặp khó khăn.

Lương cũng tăng không đồng đều trên toàn quốc. Tuy đa số các tỉnh bang có mức lương trung bình hàng tuần tăng trong năm ngoái, mức lương ở Newfoundland and Labrador giảm 0,2%, và ở Alberta giảm 1,5%.

Facebook Comments
About these ads

Trả lời