Từ 1-11, sinh viên được hoãn trả nợ nếu thu nhập dưới $25.000

Học hành, Tài chính cá nhân

Những quy định mới về việc trả nợ sinh viên được thông báo trong ngân sách liên bang hồi mùa xuân bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-11-2016. Theo đó, sinh viên ra trường chưa cần phải bắt đầu trả nợ vay tiền học cho tới khi họ có thu nhập ít nhất $25.000/năm.

Theo quy định cũ, những người độc thân phải bắt đầu trả Nợ Sinh viên Canada một khi họ có thu nhập $20.210/năm.

Với các gia đình có từ năm người trở lên, ngưỡng thu nhập nay là $67.825.

Số liệu chính thức cho thấy ba phần tư triệu người Canada vay nợ sinh viên từ chính phủ liên bang trong niên khóa 2013-2014.

Ngoài ra, hôm thứ Hai 31-10 Bộ Lao động và Phát triển Xã hội cho biết những người vay nợ đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các khoản trả nợ hàng tháng cho Nợ Sinh viên Canada có thể nộp đơn xin giúp đỡ thông qua Chương trình Hỗ trợ Trả nợ. “Tùy vào tình hình tài chính của họ — chẳng hạn như thu nhập và số người trong gia đình họ — người vay có thể được duyệt giảm mức trả nợ hàng tháng cho cho Nợ Sinh viên Canada của họ, hoặc không phải khoản nào hàng tháng.”

Chính phủ liên bang cũng tăng mức dành cho trợ cấp sinh viên mà không cần phải hoàn trả, tăng hơn 1,5 tỷ đô-la trong 5 năm tới. Trên thực tế, như vậy có nghĩa là tăng tới 50% cho một số trợ cấp:

  • Từ $2.000 tới $3.000/năm cho sinh viên toàn thời gian thuộc các gia đình có thu nhập thấp.
  • Từ $800 tới $1.200/năm cho sinh viên thuộc các gia đình có thu nhập trung bình.
  • Từ $1.200 tới $1.800/năm cho sinh viên bán thời gian thuộc các gia đình có thu nhập thấp.
Facebook Comments
About these ads

Trả lời