Dân Canada nay đóng thuế nhiều hơn chi tiêu ăn, mặc, ở

Liên bang, Thuế

Theo tính toán của Viện Fraser, một gia đình trung bình ở Canada đóng tổng cộng $34.154 các loại thuế trong năm ngoái, trong đó có các loại thuế kinh doanh “ẩn” được doanh nghiệp chuyển sang cho người tiêu dùng trong giá hàng hóa và dịch vụ.

Các tác giả của nghiên cứu này kết luận rằng các loại thuế hữu hình và vô hình nếu tính đủ lẽ ra đã tương đương 42,4% thu nhập tiền mặt của một gia đình trung bình ở Canada trong năm 2015, ước tính ở mức $80.593.

Để so sánh, nghiên cứu này ước tính một gia đình trung bình ở Canada chi tiêu $30.293 cho nhà ở, thực phẩm, và áo quần trong năm ngoái — khoảng 37,6 % tổng thu nhập tiền mặt của gia đình.

Viện nghiên cứu độc lập ở Vancouver này ước tính rằng mức  trung bình của thuế thu nhập do chính phủ các cấp thu là $10.616 trong năm 2015.

Loại thuế lớn thứ nhì là các khoản thuế tiền lương và y tế, ở mức $7.160, tiếp theo là thuế bán hàng ở mức $4.973 và thuế nhà đất ở mức $3.832.

Các loại khác bao gồm thuế đánh vào lợi nhuận, rượu hay thuốc lá, nhiên liệu, tài nguyên thiên nhiên và thuế nhập khẩu — tổng cộng $7.573.

Viện Fraser dùng “chỉ số thuế tiêu dùng Canada” của riêng mình để theo dõi mức đóng thuế của một gia đình có “thu nhập trung bình”.

Theo National Post 23-8-2016.

 

Facebook Comments
About these ads

Trả lời