10 thành phố tốt nhất cho người mới nhập cư ở Canada, 2016

Di trú & quốc tịch, Đời sống

Dựa trên chi phí thuê nhà, việc làm và các yếu tố khác.

Saanich, British Columbia (Ảnh: Chris Cheadle/Getty Images)
Saanich, British Columbia (Ảnh: Chris Cheadle/Getty Images)

1. Ottawa, Ontario

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 6,6%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 20%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $1.176

2. Gatineau, Quebec

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 5,5%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 9%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $752

3. Waterloo, Ontario

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 5,2%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 25%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $1.081

4. Brossard, Quebec

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 5,3%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 36%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $789

5. Delta, British Columbia

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 4,9%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 27%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $1.051

6. Saanich, British Columbia

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 5,2%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 17%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $1.144

7. Burlington, Ontario

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 4,9%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 18%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $1.267

8. Regina, Saskatchewan

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 5,2%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 12%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $1.097

9. St. Albert, Alberta

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 5,1%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 9%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $1.383

10. Guelph, Ontario

 • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 4,8%
 • Tỷ lệ % di dân trong dân số: 17%
 • Giá thuê trung bình của căn hộ 2 phòng ngủ: $1.027

Nguồn: MoneySense.

Trở lại: Xếp hạng thành phố tốt nhất Canada năm 2016

 

Facebook Comments
About these ads

Trả lời