Hiệu ứng “kẻ ngoài cuộc” của Trung Quốc

Cảnh báo của người dịch:  Bài viết này có đường dẫn tới một đoạn video tai nạn giao thông đau lòng xảy ra với bé Duyệt Duyệt (Yue Yue, 悦悦),  chiều 13/10/2011 […]

Advertisements