Khủng hoảng Syria (6): Lược sử vấn đề cấm sử dụng vũ khí hóa học

Trong khi Obama đang vận động lưỡng viện Quốc hội Mỹ phê chuẩn chiến dịch tấn công Syria vì “vượt lằn ranh đỏ” về vũ khí hóa học, Nga đề […]

Advertisements