Under the Dome – Còn đâu trời xanh mây trắng

– Cháu có bao giờ ngắm sao thật chưa? – Chưa bao giờ. – Trời xanh? – Cháu thấy bầu trời chỉ hơi xanh một chút. – Mây trắng? – […]

Advertisements