Trí khôn của ta đâu?

Phạm Vũ Lửa Hạ Khi ta tìm kiếm trên Google, hóng hớt buôn chuyện trên Facebook, trò chuyện với người thân qua Skype, sai vặt Siri trên iPhone …, trí […]

Advertisements