Nổi tiếng nhờ phản biện Thomas Piketty

Nghiên cứu sinh trẻ được mời viết bài nghiên cứu tham gia hội thảo tiếng tăm sau khi đăng bình luận trên blog kinh tế để phản biện một ý chính trong cuốn “Capital in the Twenty-First Century” của Thomas Piketty.

Advertisements