30 năm sau Thiên An Môn, cựu ký giả quân đội Trung Quốc cảnh báo: Đừng bao giờ quên

Một cựu ký giả Quân đội Giải phóng Nhân dân bất chấp vấn đề chính trị cấm kỵ để thuật lại cuộc đàn áp đẫm máu ở Bắc Kinh và kêu gọi chính quyền ăn năn và công khai về vụ thảm sát Thiên An Môn.

Advertisements