Bầu cử sơ bộ Mỹ 2016: Cơ hội của những người ngoài cuộc

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đã bắt đầu bước vào những vòng sơ bộ quyết liệt, máu lửa. Những ứng cử viên cây đa cây đề của tầng lớp chóp bu của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang có nguy cơ bị những nhân vật ban đầu bị cho là kẻ ngoài cuộc lấn lướt. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao nên nỗi?