Nhà Nước Hồi Giáo: rạn nứt và ngắc ngoải

Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gieo rắc kinh hoàng, nhưng ngày càng lộ rõ các nhược điểm. Caliphate thì dễ tuyên bố, nhưng khó giữ vững. Song, IS vẫn chưa chết hẳn, và cuộc chiến còn dài.

Advertisements