Tiền và ảnh hưởng trong bầu cử ở Mỹ

Phạm Vũ Lửa Hạ Bầu cử ở Mỹ ngày càng tốn kém. Tổng chi tiêu cho kỳ bầu cử tổng thống năm 1992 là 331 triệu đô-la; cuộc đua năm […]

Advertisements