Thương lắm ngữ pháp ơi

Vì sao Obama phải tuyên thệ nhậm chức hai lần vào năm 2009?
Giáo sư Steven Pinker của Viện Đại học Harvard bàn về 10 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh mà ta (đôi khi) có thể vi phạm.

Advertisements