Tuần trăng mật của Washington ở Vịnh Cam Ranh

Shakespeare từng viết, “Hoạn nạn đưa đẩy khiến người ta kết thân với những kẻ đồng sàng lạ lẫm.” Chính trị Châu Á chưa thấy những kẻ đồng sàng nào lạ lẫm hơn Việt Nam và Mỹ. Sự hiếu chiến của Trung Quốc trong những vùng biển bị tranh chấp ở Biển Đông đã gây ra hoạn nạn đủ để đoàn kết hai nước cựu thù.