Dầu khí đá phiến: cuộc vui sắp tàn?

Nhờ dầu và khí đá phiến, nước Mỹ đã có thể tự chủ về năng lượng, và giá dầu thế giới giảm mạnh. Nhưng cuộc vui này có bền lâu, hay ngành dầu đá phiến sớm lâm vào tình cảnh giống như cú vỡ bong bóng dotcom năm 2000?

Advertisements