Singing Mandela’s praises

Nelson Mandela ra đi; nhân loại thương tiếc một con người vĩ đại. Thử điểm qua cách thế giới ca ngợi Mandela (sing Mandela’s praises) trên báo chí tiếng Anh. […]

Advertisements