Michael Porter – Bậc thầy về chiến lược cạnh tranh

Tạp chí The Economist bình luận: “Nếu có ai đủ khả năng biến lý thuyết quản trị thành một ngành học thuật đáng kính, đó chính là Michael Porter”.  Michael […]

Advertisements