Công lý cho MH17

Thế giới muốn tìm công lý cho 298 người thiệt mạng trong thảm họa máy bay MH17. Nhưng biết tìm ở đâu? xác định phải buộc tội ai – và cách buộc chúng chịu trách nhiệm – không phải là điều dễ dàng.

Advertisements