Mặt trái của cuộc cách mạng kỹ thuật số

Eric Schmidt là chủ tịch, và cựu tổng giám đốc, của công ty Google. Jared Cohen là giám đốc Google Ideas. Họ là tác giả của cuốn “The New Digital […]

Advertisements