Dấu ấn ngày càng nhạt nhòa của Mỹ ở Trung Đông

Mỹ đã là thế lực chính ở Trung Đông trong mấy chục năm qua, đóng vai trò dẫn dắt và bảo vệ cho các đồng minh của mình.
Song, nay khi Nga và Iran đang táo bạo nhúng tay vào sự vụ của khu vực này, vai trò đặc biệt đó dường như đang tan biến dần. Khi quan sát tình hình rối ren hiện nay, những chính khách và nhà ngoại giao lão luyện không nhớ nổi xưa nay có thời điểm nào mà nước Mỹ chẳng có mấy giá trị ở Trung Đông – và thời điểm nào mà Mỹ bị cả bạn lẫn thù khinh miệt đến vậy.
Công cuộc kiến tạo hòa bình do Mỹ đứng đầu (Pax Americana) của Trung Đông đã thực sự chấm dứt?