Hồ sơ Panama và ảnh hưởng đối với Canada

Ngân sách Canada thất thu khoảng 7 tỷ đô/năm vì tài sản cất giấu ở hải ngoại. Vụ tiết lộ chấn động Hồ sơ Panama càng khiến chính phủ quyết tâm hứa tăng cường truy lùng tài sản hải ngoại; chính phủ hy vọng truy thu được 2,6 tỷ đô tiền thuế trong 5 năm.

Advertisements