Hợp pháp hóa cần sa: những thách thức về quản lý nhà nước

Hôm 20-4-2016, Canada thông báo tại Liên Hợp Quốc là chính phủ Canada sẽ có luật về hợp pháp hóa cần sa giải trí (hút chơi) vào đầu năm 2017. Nếu lưỡng viện liên bang thông qua luật này, Canada sẽ là quốc gia đầu tiên trong khối G7 chấp thuận hợp pháp hóa. Kinh nghiệm hợp pháp hóa của một số bang ở Mỹ và nhiều nước cho thấy sẽ còn nhiều khó khăn trong quá trình quản lý cần sa.