Rừng vàng biển bạc mãi được sao?

Có gì liên quan giữa Ngày mắc nợ sinh thái (Earth Overshoot Day, Ecological Debt Day) và chỉ số chất lượng cuộc sống (liveability index)?

Advertisements