Cuba: cánh cửa mở hờ

Mục tiêu đổi mới của Cuba không phải là biến đổi tận gốc, mà là “cập nhật hệ thống kinh tế hiện có”, trong đó cơ chế kế hoạch hóa tập trung và chế độ công hữu vẫn đóng vai trò chủ đạo, lấn át thị trường và tài sản tư hữu. Song, bàn tay hữu hình của nhà nước bắt đầu nới lỏng ở một số ngành nghề. Một thiểu số dân chúng Cuba đang nỗ lực mọi cách để “cập nhật”.
Do cửa sổ nhìn ra thế giới chỉ mới mở he hé, và hơn nửa thế kỷ được chế độ bảo bọc, đa số hoặc hài lòng với đời sống hiện tại, hoặc chưa thể “cập nhật” để khấm khá hơn. Và vẫn còn đó cảm nhận “Nhà nước sở hữu chúng tôi.”