eh

Câu đố nhỏ về eh: Trong “The eh List Author Series”, “the eh List” hàm ý gì? Giải đáp: eh = Canadian. Chẳng là trong tiếng Anh giọng Canada (đặc biệt […]

Advertisements