Vì sao Canada có thể có tố chất để trở thành một siêu cường quốc

Trong vài thế kỷ tới, Canada có cơ may lớn đáng ngạc nhiên để trở thành một siêu cường quốc kinh tế và văn hóa.

Advertisements