Nhìn lại NAFTA sau 20 năm

Ngày 1/1/1994, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) bắt đầu có hiệu lực giữa Canada, Mỹ và Mexico, mở ra một kỷ nguyên mới về hợp tác […]

Advertisements