Nhà nước cấp thu nhập cơ bản cho dân: mơ dễ hơn làm

Thu nhập cơ bản là ý tưởng đã có từ thế kỷ 16, và nay lại thời thượng. Nhưng liệu có khả thi?

Advertisements