Trần Quang Thành: “đi chân đất” kiện giúp dân oan

Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành viết sách kể về hành trình đòi công lý và tự do cho dân oan ở Trung Quốc. Câu chuyện của “luật sư chân đất” này minh họa cách một nhà bất đồng chính kiến quyết tâm đơn thương độc mã chống lại một chính quyền áp bức – và đã thắng.

Advertisements