Thương loài vật như thể thương thân

1. Bữa nọ, lúc đi ăn trưa phải cuốc bộ qua bãi đậu xe. Đang đi thì thấy một chàng vịt trời loài Canada goose (hình bên) cứ chằm chằm nhìn, chực mổ […]

Advertisements