Tiềm năng cách mạng Ả rập: Sẽ còn bao nhiêu cuộc bể dâu nữa?

Sáu tháng trước cuộc cách mạng Ai Cập vào tháng 1/2011, tạp chí The Economist (Anh) nhận xét rằng đất nước có vẻ thanh bình nhất trong các quốc gia […]

Advertisements