EU, Ireland, và miếng táo 13 tỷ euro

Vì sao Apple và Ireland kịch liệt phản đối phán quyết của EU đòi Ireland truy thu thuế 13 tỷ euro từ Apple? Tránh thuế qua ngõ Ireland là sao? Và bài toán đánh đổi muôn thuở: thuế hay việc làm?

Advertisements